fbpx

Product Type: Vätska/vatten

 • Qvantum RS/2

  Qvantum RS/2

  Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapour Injection Power via Economizer & Liquid Injection Power Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C. Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur, vid köldbärare +0°C/-3°C. QVANTUM QLC-STYRSYSTEM Qvantum RS/2 är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller.…

 • Qvantum RSe

  Qvantum RSe

  Temperaturen till värmesystemet styrs enligt vald utetemperaturkompenserad kurva. Varmvattenberedning, om sådan funktion erfordras, sker via växelventil Vid bivalenta system kopplar styrsystemet in tillsatsvärme vid behov och efter tidsfördröjning. Tillsatsvärmen kan väljas att som första steg ”ta över” varmvattenberedningen och genom detta frigöra effekt ifrån värmepumpen till värmesystemet. QLC-systemet kan styra upp till 8 st värmepumpar…

 • Qvantum VS

  Qvantum VS

  QVANTUM QLC-STYRSYSTEM Qvantum VS är i standardutförande försedd med Qvantum QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via principen flytande kondensering eller med fast/halvfast kondensering. Samtliga reglerparametrar såsom utetemperaturkompenserad börvärdeskurva för framledning, varmvattentemperatur, tillsatsvärme ställs in via det självinstruerande styrsystemet. Erforderliga skydds- och säkerhetsfunktioner finns i QLC-styrsystemet. Systemet hanteras via en…