Vi leder omställningen

till fossilfri uppvärmning av Europas städer

SMART MODULÄR KONSTRUKTION

Med en innovativ teknik och kostnadseffektiv produktion, kan vi erbjuda ett skalbart och brett sortiment av högteknologiska värmepumpar, med effekt från 4 till 192 kW.

Sustainable road map

Vi lägger i nästa växel

Vi tar steget in i Europas städer med våra värmepumpar för att skapa fossilfri uppvärmning för de många människorna. Våra värmepumpar är anpassade för nästa generations energidistribution, klimatsystem för lokala nätverk som återvinner energin från spillvärme. Vi använder huvudsakligen köldmedie med ultralåg GWP i våra värmepumpar.

ai-mjukvara och unik digital verktygslåda

Vår AI-mjukvara, tar hänsyn till en rad faktorer, inklusive elpriser, temperatur, vind och sol, användarprofil för att optimera värmepumpens driftprofil och för att kontinuerligt förbättra produkterna, det vill säga att den produkten du köper idag kommer vara bättre imorgon.

Vi har dessutom utvecklat unika digitala verktyg för dimensionering och design av komplexa energisystem, verktyg som förvandlar många dagars arbete till minuter av insatt tid.

Qvantum intuitive & powerful Digital tools
Qvantum Systemic thinking

samspel mellan värmepumpar i ett energinät

Med Qvantums världsledande expertis inom systemlösningar har våra värmepumpar designats för att samverka och arbeta flexibelt tillsammans med andra delar av vårt energisystem så som eldistribution. Genom att lagra energi när tillgången på el är god och priserna är låga, oftast när det blåser mycket, kan vi hjälpa kunden spara pengar men även bidra till en bättre miljö. 

Våra värmepumpar kan också samverka och nyttja spillvärme eller annan låggradig värme i så kallade kalla nätverk i form av 5:e generationens fjärrvärmelösningar och på så sätt balansera och lagra energi och minska energiförbrukningen ända ner till nollutsläppsnivåer. Ett koncept som kan tillämpas på kvarter, områden och till och med hela städer.

historien upprepar sig

Vår historia präglas av banbrytande innovationer och kreativa genombrott, och denna tradition fortsätter när vi återigen utmanar och omdefinierar normer och standarder. Qvantum är ett speciellt företag. Å ena sidan har vi 30 års erfarenhet av värmepumpar och å andra sidan håller vi på att bygga upp en helt ny verksamhet. Med nya produkter, nya fabriker och väldigt nya visioner.

The best way to build a new company
Det är människorna som gör jobbet

DET ÄR vi MÄNNISKOR SOM GÖR JOBBET

Ingen gör affärer med en logotyp. Och ett varumärke har sällan en lång erfarenhet av att lösa problem. I slutänden handlar ett företag alltid om människorna som arbetar där.