fbpx

Användarvillkor för Qvantum App

Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår mobilapplikation och dess tjänster (”Appen”). Villkoren gäller mellan dig och Qvantum Energi AB, organisationsnummer 556476-1954, Ji-te gatan 7, 265 38 Åstorp, Sverige (”Qvantum”).

 1. Acceptans av villkor Qvantum ansvarar för Appen och dess innehåll. Genom att klicka i rutan för godkännande och därefter använda Appen bekräftar du att du läst, förstått och samtycker du till dessa användarvillkor i sin helhet.
  Om du inte godkänner något av villkoren måste du avstå från att använda Appen.
 2. Användaransvar och behörighet Du ansvarar för att din användning av Appen sker i enlighet med dess syfte, gällande lagar och bestämmelser och inte skadar, stör eller hotar säkerheten för andra eller systemet. Du ansvarar i enlighet med dessa villkor för all åtkomst och användning av Appen av dig på olika enheter, oavsett om du äger dessa eller inte. Du får inte använda Appen för att styra andra produkter än de som Qvantum tillhandahåller.
  Du måste vara myndig enligt lagarna i ditt land för att använda Appen. Om du är omyndig måste du bekräfta att du har målsmans eller förmyndares tillåtelse att använda Appen. Genom att acceptera dessa villkor enligt punkt 1 ovan bekräftar du att du är behörig att använda Appen.
  Om du accepterar dessa villkor för en juridisk persons räkning garanterar du att du har rätt att göra detta.
 3. Integritet och datainsamling Vi respekterar din integritet. Genom att använda Appen samtycker du till vår datapolicy gällande insamling och användning av din data i samband med användning av Appen. Se vår separat publicerade datapolicy för Appen och vår övergripande integritetspolicy för mer information.
 4. Funktionalitet och innehåll Appens syfte är att styra de av Qvantums produkter som från tid till annan är kompatibla med Appen. Qvantum kommer att fortsätta utveckla sina produkter och Appen och kommer därför att göra ändringar i Appen och dess funktionalitet. Qvantum förbehåller sig rätten att begränsa funktionalitet eller att upphöra med tillhandahållandet av Appen.
  Qvantum kan inte garantera en ostörd eller felfri användning av Appen eftersom denna också kan påverkas av faktorer utanför vår kontroll (t ex dålig Internetanslutning).
  Qvantum har äganderätten till Appen och de immateriella rättigheter den innehåller.
 5. Ansvarsbegränsning Appen tillhandahålls kostnadsfritt och i befintligt skick. Qvantum ansvarar inte under några omständigheter för skador – direkta eller indirekta – som uppkommer genom din användning av Appen.
 6. Ändringar i villkoren Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Förändringar kommer att meddelas i Appen eller via andra lämpliga kanaler. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Om du inte accepterar de nya villkoren är du fri att avbryta din användning av Appen. Om du använder Appen efter ändring av villkoren accepterar du de nya villkoren.
 7. Avslutande av konto Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt användarkonto om vi anser att du bryter mot dessa villkor.
 8. Kontakt Om du har frågor eller kommentarer angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss.