fbpx
Energisystem för nollutsläpp

energisystem för nollutsläpp

Qvantums värmepumpsteknologi är speciellt utvecklad för kalla nät och gemensamma slingssystem för att skapa och designa ett perfekt energisystem.

DESIGNA DITT ENERGISYSTEM

Vi har allt du behöver för att skapa det perfekta värmepumpssystemet. Våra skräddarsydda lösningar kombinerar säsongslagring och förnybar energi från tusentals olika konfigurationer. Med oss kan du skapa 5:te generationens fjärrvärme och fjärrkylsystem i toppklass och balansera din energiförbrukning på bästa sätt!

KOMMER SNART:

QVANTUM-PLANNER

Vår digitala plattform för vår egenutvecklade mjukvara.

Designa ditt energisystem med hjälp av digitala verktyg
London scyscrapers

design av stora energisystem

Just nu pågår utvecklingen av Qvantums designmjukvara för verkligt stora energisystem. Där system med lågtempererade nätverk för hela bostadsområden och stadsdelar kan tas fram. Komplett med allt från dimensionering av värmepumpar till alla ingående rör, ventiler och annat.

Mjukvaran tar hänsyn till all relevant information i ett område, inklusive:

  • Termisk tröghet i byggnadsmaterial
  • Var det finns överskottsvärme och hur mycket
  • Behov av energi i området

Därefter ritas kompletta system med både stora centrala värmepumpar och små enheter i lägenheter. Systemet inkluderar även alla ingående detaljer.

Qvantum App – för att enkelt installera och styra din enhet

Vare sig du är hemanvändare som vill styra ditt hemmaklimat eller installatör som ska installera en ny enhet gör Qvantums app det enkelt.