fbpx

QVANTUM QE

frånlufts­värmepump

  • Effektstorlek 6 kW med inverterstyrning som uppfyller hemmets komfortbehov.
  • Universellt korrosionsskydd – motverkar läckage på beredaren effektivt oavsett vattenkvalite och eliminerar risken för legionella. 
  • Vår AI-mjukvara gör att värmepumpen ständigt utvecklas så att du alltid får den bästa möjliga driftprofilen.
  • Smidig installation tack vare låg vikt och kompakt design.

    Pris inkl. moms: 115 000 kr

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum QE - frånlufts­värmepump
Qvantum – All in One

ALL-IN-ONE

Integrerad värme, ventilation, värmeåtervinning & varmvatten

Qvantum Universal Corrosion protect

Universellt korrosionsskydd

Motverkar legionella

Qvantum Cloud

Q CLOUD

Öppet API & smarta algoritmer – integrerad uppkoppling

Qvantum QE laundryroom

Qvantum QE

Qvantum QE är en energieffektiv frånluftsvärmepump för värme, ventilation och varmvatten. Värmepumpen är inverterstyrd och har en integrerad bufferttank. Qvantum QE hämtar sin energi från den utgående ventilationsluften och anpassar sig automatiskt till husets komfortbehov vilket minimerar energikonsumtionen.

Med hjälp av värmen från den integrerade bufferttanken produceras tappvarmvatten omgående. Den momentana varmvattenproduktionen säkerställer att branschstandarden uppfylls och undanröjer effektivt risken för legionella. Värmepumpen kan därför installeras oberoende av vattenkvalitet.

Vår AI-mjukvara, tar hänsyn till en rad faktorer, inklusive elpriser, temperatur, vind, sol och användarprofil för att optimera värme­pumpens driftprofil och för att kontinuerligt förbättra produkterna, det vill säga att den produkten du köper idag kommer vara bättre imorgon.

Qvantum QE finns i effektstorleken 6 kW och lämpar sig för bostadsytor upp till ca 200 m2 . Värmepumpen har en kompakt och flexibel design som gör den lätt att installera, både vid nybyggnation och vid byte av en befintlig frånluftsvärmepump. Ett pedagogiskt användargränssnitt tillsammans med den låga ljudnivån gör QE till en tillgång för alla hem.

Ladda ner information:
QE Produktblad
QE Installationsmanual

Upp­gradering vid utbyte! 

Tidigare var konventionella frånlufts­värmepumpar med låg effekt på kompressorn vanliga. De var rätt på sin tid, då vi hade låga och jämna elpriser. Men i takt med att vinter­elpriserna har stigit har dessa värmepumpar blivit allt dyrare i drift.

Qvantum erbjuder därför endast frånlufts­värmepumpar med varvtals­reglerad kompressor. Dessa har betydligt högre effekt än konventionella värmepumpar, vilket minimerar användningen av elpatronen under vintern. Att vid utbyte uppgradera från en konventionell frånlufts­värmepump till en varvtals­reglerad Qvantum-värmepump är en bra affär. Merkostnaden är ofta återbetald innan garantitiden är slut, och därefter har du många år kvar med betydligt lägre elräkningar.

Konventionell frånluftsvärmepump on/off med låg effekt på kompressorn (1,5-2kW)

Varvtalsreglerad frånluftsvärmepump med hög effekt på kompressorn (4-6kW)

Drivenergi. Elpatron. Besparing

Vill du veta mer om hur mycket du kan spara?

räkna på din besparing

Vid uppgradering till en varvtalsstyrd frånluftvärmepump från Qvantum jämfört med ett utbyte till en konventionell frånluftsvärmepump med låg effekt på kompressorn.

TIPS! Be alltid installatören kolla avluftskanalens isolering (den isolerade kanalen som för ventilationsluften ut i det fria). Kravet (PE 30) på kanalen är visserligen samma idag, som när den befintliga värmepumpen installerades, men luften i kanalen kommer att bli kallare, så en felaktigt utförd isolering innebär otvivelaktigt kondensutfällning.