fbpx

Qvantum RSe

Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor

Q32-81RSe
Vätska/Vatten 27–96 kW

 • Passar för äldre byggnader där höga framledningstemperaturer krävs vid maxlast
 • Köldmedia R-513A med GWP 573 (AR5)
 • Designad för minimal ljudnivå
 • Min / Max temperatur på brine -10/25 °C och 5/35 °C för vatten
 • Upp till 74°C på sekundärsidan
 • Värmekapacitet upp till 96 kW per enhet

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum RSe
Qvantum – All in One

HÖG PRESTANDA

Hög kapacitet och hög verkningsgrad över hela arbetsområdet

Qvantum QCloud

LÅGT LJUD

Flexibel installation av utomhusdel i bullerkänsliga områden

Qvantum QCloud

Q COMMITMENT

Vi erbjuder kvalitetssupport under hela produktens livscykel

Qvantum RSe

Qvantum RSe
Vätska/vatten värmepump med köldmedia R-513AQvantum RSe är avsedd att användas i system där köldbäraren består av en blandning av vatten och frysskyddsmedel (t.ex. ytjordvärmesystem, bergvärmesystem, sjövärmesystem, frånluftsystem).

Qvantum QLC-styrSystem

Qvantum RSe är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via
principen flytande kondensering eller med fast/halvfast kondensering. Samtliga reglerparametrar såsom utetemperaturkompenserad börvärdeskurva för framledning, varmvattentemperatur, tillsatsvärme ställs in via det självinstruerande styrsystemet. Erforderliga skydds- och säkerhetsfunktioner finns i QLC-styrsystemet.

Systemet hanteras via en 5,7″ panel monterad i värmepumpen. Samtliga parametrar kan ställas in via panelen. I panelen visas en dynamisk flödesbild med alla temperaturer och driftlägen som mäts och styrs. Systemet loggar också temperaturer och händelser vilket underlättar inställning och analys. Kommunikation sker via Modbus, Modbus TCP är standard. Systemet har också webserver vilket möjliggör kommunikation via webbläsare i PC eller mobiltelefon.

Som option kan aggregatet förses med en display som ger möjlighet till dynamiska flödesbilder samt utökad nätverksfunktionalitet.

Ladda ner dokument:

Qvantum RSe Produktblad

Qvantum RSe Teknisk data

Temperaturen till värmesystemet styrs enligt vald utetemperaturkompenserad kurva. Varmvattenberedning, om sådan funktion erfordras, sker via växelventil

Vid bivalenta system kopplar styrsystemet in tillsatsvärme vid behov och efter tidsfördröjning. Tillsatsvärmen kan väljas att som första steg ”ta över” varmvattenberedningen och genom detta frigöra effekt ifrån värmepumpen till värmesystemet.

QLC-systemet kan styra upp till 8 st värmepumpar i sekvens med automatisk drifttidsutjämning mellan de olika värmepumparna vilket konfigureras vid idrifttagande beroende på vald systemlösning och typ samt antal av värmepumpar.

Värmepumpen kan vid behov konfigureras för styrning via ett överordnat externt styrsystem. Ändring av börvärden kan ske via Modbus så att styrsystemets regulatorer ställs in av det överordnade styrsystemet. Det går också att konfigurera systemet så att värmepumpen helt styrs av det överordnade styrsystemet. Värmepumpens styrsystem används i så fall enbart för larm- och skyddsfunktioner.

Ex: Temperaturer som är läsbara via Modbus *)
1: Värmepump värmebärare – in
2: Värmepump värmebärare – ut
3: Värmepump hetgastemperatur
4: Värmepump köldbärare – in
5: Värmepump köldbärare – ut
6: Radiatorkrets framledning
7: Utetemperatur
*) Modbus beskrivning för komplett information

Samtliga reläutgångar är också läsbara. Man kan således överföra driftstatus för kompressorer, pumpar, fläktar m.m. som styrs via värmepumpen

Börvärden för varmvattentemperatur och reglerkurva för radiatorkrets kan avläsas och justeras. Från styrenheten för expansionsventilen kan bl.a. aktuell förångningstemperatur, tryck, överhettning, expansionsventilens öppningsgrad avläsas via Modbus.

Huvudlayout som visar köldmediekretsen - Qvantum RSe - vätska/vatten värmepump

Huvudlayout som visar köldmediekretsen.

ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL

Qvantum RSe värmepumpar är försedd med elektronisk expansionsventil. Expansionsventilen har en egen elektronisk styrenhet med display som bl.a. visar förångningstryck, temperatur, överhettning etc. för kretsen. Via Modbus kan dessa variabler överföras till ett överordnat styrsystem.

KÖLDMEDIA

Samtliga Qvantum RSe värmepumpar använder köldmedium R-513A (GWP=573, AR5).

KÖLDBÄRARKRETS

Qvantum RSe är konfigurerad för köldbärare med frysskyddsmedel, t.ex. bioetanol.

RÖRANSLUTNINGAR

Q32-41RSe har röranslutningar på aggregatets ovansida. Se ritning Q-RSe-32-41-001.
Q48-81RSe har röranslutningar på aggregatets baksida. Se ritningar Q-RSe-48-001 och Q-RSe-65-81-001.

KONSTRUKTION

Aggregatet är uppbyggt på ett robust stativ av galvaniserade fyrkantrör och täckt med ett effektivt ljuddämpande hölje, bestående av pulverlackerade plåtar med ljuddämpande material på insidan. Topplåten är gjord i mönstrad aluminium. Även topp och botten är täckt med ljuddämpande material. Stativet står på justerbara fötter av gummi.

ÅTKOMST

Aggregatet är konstruerat så att samtliga komponenter inne i värmepumpen är lätt åtkomliga genom att lyfta av täckplåtar, både för underhåll och utbyte.

TILLVAL

Följande tillval är tillgängliga:

 • Nätverksuppkoppling av QLC för att läsa och skriva värden.
 • Elskåp monterat på aggregatet vänstra sida, sett framifrån (gäller för Q65-81RSe).
 • Hetgasvärmeväxlare.
 • Reversibel funktion.

UTRUSTNING

Kompressor
Samtliga aggregat är bestyckade med helhermetisk scrollkompressorer, 3-fas 400V

Q32RSe till Q48RSe är bestyckade med 2 st kompressorer.

Q65RSe till Q81RSe är bestyckade med 3 st kompressorer.

Kylkrets
Samtliga aggregat är bestyckade med 1 st kylkrets.

Värmeväxlare

 • Förångaren är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål, isolerad med armaflexisolering
 • Kondensorn är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål.
 • Hetgasväxlare (tillval) är en hellödd plattvärmeväxlare i rostfritt stål

Köldmediekrets

 • Torkfilter
 • Synglas med fuktindikering
 • Elektronisk expansionsventil, trycktransmitter,
  styrutrustning med display (ModBus) för huvudkretsen
 • Hög- och lågtryckspressostat, manuell återställning
 • Serviceventiler för tryckmätning
 • Rotalockventiler
 • Tryckavsäkringsutrustning, hög- och lågtryck

PROVNING

Aggregaten provkörs och kalibreras under dimensionerande förhållanden med hjälp av ClimaCheck.