fbpx

QVANTUM RSe

POMPY CIEPŁA WODA/WODA

Woda/woda Q32-81RSe

 • Wysoka wydajność
 • Czynnik chłodniczy R-513A
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Elastyczna instalacja

Qvantum RSe
Qvantum – All in One

WYSOKA SPRAWNOŚĆ

Wysoki współczynnik COP oraz wydajność w całej kopercie pracy

Qvantum QCloud

CICHA PRACA

Dowolny montaż jednostek zewnętrznych pozwala unikać hałasu

Qvantum QCloud

ZOBOWIĄZANIE QVANTUM

Zapewniamy wsparcie techniczne w całym cyklu życia produktu

Qvantum RSe

QVANTUM RSe
Pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym R-513A

Qvantum RSe przeznaczony jest do stosowania w instalacjach, w których solanka składa się z mieszaniny wody i środka przeciw zamarzaniu (np. systemy powierzchniowego ogrzewania gruntu, systemy ogrzewania geotermalnego, systemy wody morskiej, systemy powietrza wywiewanego).

System kontroli Qvantum QLC

Qvantum RSe jest standardowo wyposażony w system sterowania QLC (Qvantum Logic Controller).. Urządzenie jest sterowane i obsługiwane na zasadzie kondensacji cieczy lub kondensacji substancji stałych/półstałych. Wszystkie parametry sterowania, takie jak krzywa grzewcza, temperatura ciepłej wody i ogrzewanie pomocnicze, są ustawiane za pomocą inteligentnego systemu sterowania. System sterowania QLC ma wbudowane wszystkie wymagane zabezpieczenia i funkcje bezpieczeństwa.

Systemem zarządza się za pomocą panelu dotykowego 5,7″ zamontowanego w pompie ciepła. Wszystkie parametry można ustawić za pomocą panelu. Na panelu wyświetlany jest dynamiczny schemat blokowy, na którym mierzone i kontrolowane są wszystkie temperatury i tryby pracy. System kontroli QLC rejestruje również temperatury i zdarzenia, co ułatwia konfigurację i analizę.

System komunikuje się poprzez Modbus TCP. W systemie znajduje się także serwer WWW, który umożliwia komunikację systemu sterowania QLC z przeglądarką internetową na komputerze PC lub telefonie komórkowym.

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie dynamicznych obrazów przepływu i rozszerzoną funkcjonalność sieciową.

Temperatura w systemie grzewczym jest kontrolowana zgodnie z wybraną krzywą grzewczą. Przygotowanie ciepłej wody, jeśli taka funkcja jest wymagana, odbywa się poprzez zawór przełączający.

W układach biwalentnych układ sterowania załącza w razie potrzeby i z opóźnieniem czasowym podgrzewacz pomocniczy . Podgrzewanie pomocnicze można wybrać tak, aby w pierwszym etapie „przejęło” przygotowanie ciepłej wody i w ten sposób przekierowało energię z pompy ciepła do systemu grzewczego.

System sterowania QLC może sterować maksymalnie 8 pompami ciepła sekwencyjnie z automatycznym wyrównywaniem czasu pracy pomiędzy różnymi pompami ciepła. Konfiguracja systemu sterowania QLC odbywa się przy uruchomieniu w zależności od wybranego rozwiązania systemowego oraz rodzaju i liczby pomp ciepła.

W razie potrzeby pompę ciepła można skonfigurować do sterowania za pośrednictwem zewnętrznego układu sterowania. Nastawy można zmieniać poprzez Modbus, tak aby sterowniki pomp były kontrolowane przez jeden sterownik główny. Istnieje również możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, aby pompy ciepła była w pełni kontrolowane zewnętrzny system sterowania. W tym przypadku system sterowania QLC jest wykorzystywany wyłącznie do funkcji alarmowych i zabezpieczających.

Przykładowe temperatury odczytywane przez Modbus *)
1: Pompa ciepła — wejście
2: Pompa ciepła — wyjście
3: Temperatura gorącego gazu pompy ciepła
4: Dolne źródło — wejście
5: Dolne źródło — wyjście
6: Zasilanie obiegu grzewczego
7: Temperatura zewnętrzna
*) Pełne informacje można znaleźć w opisie protokołu Modbus

Wszystkie wyjścia przekaźnikowe są również aktywne. W ten sposób można przesyłać stan pracy sprężarek, pomp, wentylatorów itp. sterowanych za pośrednictwem pompy ciepła.

Można odczytać i ustawić wartości zadane temperatury ciepłej wody oraz krzywą regulacji obiegu grzewczego. Z jednostki sterującej zaworu rozprężnego można monitorować aktualną temperaturę parowania, ciśnienie, przegrzanie i stopień otwarcia zaworu rozprężnego za pośrednictwem protokołu Modbus.

ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Pompy ciepła Qvantum RSe wyposażone są w elektroniczny zawór rozprężny. Zawór rozprężny posiada własną elektroniczną jednostkę sterującą z wyświetlaczem, który pokazuje ciśnienie parowania, temperaturę, przegrzanie itp. dla obwodu. Za pośrednictwem protokołu Modbus zmienne te można przesłać do nadrzędnego systemu sterowania.


Główny schemat przedstawiający obieg czynnika chłodniczego.

Czynnik Chłodniczy

All Qvantum RSe heat pumps have R-513A refrigerant (GWP=573, AR5).

OBIEG SOLANKOWY

Pompy ciepła Qvantum RSe są skonfigurowane dla czynnika z dodatkiem środka niezamarzającego, np. bioetanolu

POŁĄCZENIA RUROWE

Q32-41RSe posiada przyłącza od góry. Patrz rysunek Q-RSe-32-41-001.
Q48-81RSe ma tylne przyłącza. Patrz rysunki Q-RSe-48-001 i Q-RSe-65-81-001.

Konstrukcja

Urządzenie zbudowane jest na solidnej podstawie z ocynkowanych kątowników z obudową dźwiękochłonną, składającą się z malowanych proszkowo paneli z materiałem dźwiękochłonnym od wewnątrz. Górna płyta wykonana jest z aluminium. Górna i dolna obudowa również pokryte są materiałem dźwiękochłonnym. Podstawa osadzona jest na regulowanych gumowych nóżkach.

DOSTĘP

Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że wszystkie elementy wewnątrz pompy ciepła są łatwo dostępne po zdjęciu pokryw, zarówno w celu konserwacji, jak i wymiany.

OPCJE

Dostępne są następujące opcje:

 • Podłączenie QLC do sieci.
 • Skrzynka elektryczna montowana z lewej strony urządzenia, patrząc od przodu (dotyczy Q65-81RSe)
 • Wymiennik ciepła na gorący gaz
 • Funkcja odwracalna.

Wypozażenie

Sprężarka
Wszystkie jednostki wyposażone są w pełni hermetyczne sprężarki typu scroll, 3-fazowe 400V.

Modele Q32RSe do Q48RSe są wyposażone w 2 sprężarki.

Modele Q65RSe do Q81RSe są wyposażone w 3 sprężarki.

Obieg czynnika chłodniczego
Wszystkie urządzenia są wyposażone w 1 obieg chłodniczy.

Wymiennik ciepła

 • Parownik to zaizolowany płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 • Skraplacz to płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła gorącego gazu (opcja) to płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.

Refrigerant circuit

 • Filtr osuszający
 • Wziernik ze wskaźnikiem wilgotności
 • Elektroniczny zawór rozprężny, przetwornik ciśnienia,
  urządzenie sterujące z wyświetlaczem (Modbus) dla
  obwodu głównego
 • Przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia, reset ręczny
 • Zawory serwisowe do pomiaru ciśnienia
 • Zawory Rotalock
 • Urządzenia zabezpieczające ciśnienie, wysokie i niskie ciśnienie

TESTOWANIE

Urządzenia są uruchamiane testowo i kalibrowane w warunkach projektowych przy użyciu ClimaCheck.