fbpx
Produkt familj bild med QE - frånluftsvärmepump längst fram

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar är apparater vars teknik flyttar värme från en plats till en annan med hjälp av en liten mängd energi för att flytta värmen mot dess naturliga flöde. De absorberar värmeenergi från din valda källa, även vid kyliga temperaturer, och överför den dit den behövs.

Värmepumpar fungerar enligt principen att värmeenergi naturligt flödar från områden med hög temperatur till områden med låg temperatur. Värmepumpar använder samma teknik som kylskåp och luftkonditioneringsapparater, där de kan vända denna process och flytta värme från ett område med lägre temperatur till ett område med högre temperatur. Det finns olika typer av värmepumpar, bland annat luftvärmepumpar (som utvinner värme från utomhusluften), bergvärmepumpar (som utvinner värme från marken) och vattenvärmepumpar (som utvinner värme från vattendrag). Dessutom finns frånluftsvärmepumpar som hämtar värmen ur inomhusluften.

En typisk värmepump består av fyra huvudkomponenter:

Förångare
Här absorberar värmepumpen värme från källan (som utomhusluft, mark eller vatten). Ett köldmedium förångas och absorberar värme under processen.

Kompressor
Kompressorn ökar trycket på den uppvärmda kylmedieångan, vilket även höjer temperaturen.

Kondensor
I kondensorn avger det heta kylmediet med högt tryck sin värme till destinationen (som inuti en byggnad). Kylmediet kondenserar tillbaka till ett flytande tillstånd.

– Expansionsventil
Denna ventil reducerar trycket i det flytande kylmediet, vilket gör att det förångas och absorberar värme igen i förångaren, och startar cykeln på nytt.

Energieffektiva värmepumpar

I uppvärmningsläge extraherar värmepumpen värme från en extern källa (som utomhusluft eller mark) genom förångaren. Kylmediet förångas och absorberar värmeenergin. Kompressorn ökar sedan trycket och temperaturen på kylmediet, som sedan släpps ut i inomhusluften genom kondensorn och värmer upp området.

Värmepumpar kan också fungera i omvänd riktning för att kyla. I detta läge absorberar värmepumpen värme från inomhusluften genom förångaren och släpper ut den till utomhusmiljön genom kondensorn, vilket kyler ner inomhusluften.

Värmepumpar är mer energieffektiva jämfört med traditionella värme- och kylsystem som genererar varm eller kall luft. Detta beror på att de flyttar värme istället för att generera den. Deras effektivitet kan dock variera beroende på faktorer som temperaturskillnaden mellan källan och destinationen samt vilken typ av värmepump som används. Exempelvis är det säsongsmässiga verkningsgraden (SCOP) för en typisk villavärmepumpump vanligtvis runt 4. Därför är energiuttaget 4 gånger större än den elektriska energi som används för att driva den. Detta gör dagens värmepumpsmodeller 3–5 gånger mer energieffektiva än gaspannor.

Qvantum brinner för att skapa energieffektiva värmepumpar av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris som ger dig ett behagligt inomhusklimat oavsett väder.