fbpx
Produkt familj bild med QE - frånluftsvärmepump längst fram

W AKCJI. JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompy ciepła to urządzenia, które przekazują ciepło z jednego miejsca do drugiego, wykorzystując niewielką ilość energii do przemieszczenia tego ciepła. Pochłaniają energię cieplną z wybranego przez Ciebie źródła ciepła, nawet w niskich temperaturach, i przekazują ją tam, gdzie jest ona potrzebna. Pompy ciepła to urządzenia, które przekazują ciepło z jednego miejsca do drugiego, zużywając przy tym niewielką ilość energii elektrycznej. Pobierają energię cieplną z wybranego przez Ciebie źródła ciepła, nawet w niskich temperaturach, i przekazują ją tam, gdzie jest ona potrzebna.

Pompy ciepła działają w oparciu o zasadę, że energia cieplna naturalnie przepływa z obszarów o wysokiej temperaturze do obszarów o niskiej temperaturze. Pompy ciepła wykorzystują technologie podobne do tych w lodówkach i klimatyzatorach, gdzie można odwrócić ten proces, przenosząc ciepło z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temp.. Istnieją różne rodzaje pomp ciepła, w tym powietrzne pompy ciepła (które pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego), gruntowe pompy ciepła (które pobierają ciepło z gruntu) i wodne pompy ciepła (które pobierają ciepło np. z wód gruntowych)

Typowa pompa ciepła składa się z czterech głównych komponentów:


– Parownika
To tutaj pompa ciepła absorbuje ciepło ze źródła (takiego jak powietrze zewnętrzne, ziemia lub woda). Czynnik chłodniczy paruje i absorbuje ciepło w tym procesie.

– Sprężarki
Sprężarka zwiększa ciśnienie ogrzanych par czynnika chłodniczego, podnosząc tym samym jego temperaturę.

– Skraplacza
W skraplaczu gorący czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem oddaje swoje ciepło do instalacji (np. wewnątrz budynku). Czynnik chłodniczy skrapla się z powrotem do stanu ciekłego.

– Zaworu rozprężnego
Zawór ten redukuje ciśnienie ciekłego czynnika chłodniczego, powodując jego odparowanie i ponowną absorpcję ciepła w parowniku, wznawiając cykl.

W trybie ogrzewania pompa ciepła pobiera ciepło z zewnętrznego źródła (takiego jak powietrze zewnętrzne lub grunt) przez parownik. Czynnik chłodniczy paruje, absorbując energię cieplną. Następnie sprężarka zwiększa ciśnienie i temperaturę czynnika chłodniczego, który jest uwalniany do instalacji przez skraplacz, ogrzewając pomieszczenia.

Pompy ciepła mogą również pracować w trybie odwrotnym czyli chłodzenia. Pompa ciepła pochłania wtedy ciepło z pomieszczeń przez parownik i oddaje je na zewnętrz przez skraplacz, chłodząc pomieszczenia wewnętrzne.

Pompy ciepła są bardziej energooszczędne w porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania i chłodzenia, które generują ciepło lub zimne powietrze. Wynika to z faktu, że transportują one ciepło zamiast je generować. Jednak ich wydajność może się różnić w zależności od czynników, takich jak różnica temperatur między źródłem, a miejscem docelowym oraz konkretny typ pompy ciepła. Na przykład, sezonowy współczynnik sprawności (SCOP) dla typowej pompy ciepła wynosi zwykle około

Dlatego sprawność energetyczna jest 4 razy większa niż energia elektryczna zużyta do jej uruchomienia. Sprawia to, że obecne modele pomp ciepła są 3-5 razy bardziej energooszczędne niż kotły gazowe.

Qvantum z pasją tworzy energooszczędne, wysokiej jakości pompy ciepła w konkurencyjnej cenie, które zapewniają przyjemny klimat w pomieszczeniach niezależnie od pogody.