fbpx

Product Type: Luft/vatten

 • Qvantum QA/QH

  Qvantum QA/QH

 • Qvantum KVP

  Qvantum KVP

  Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & LiquidInjection Power. Förändring i värmefaktor som funktion avframledningstemperatur. Förändring i värmeeffekt som funktion avframledningstemperatur. avfrostning Luftbatteriets lamelldelning är 4-5 mm. Detta medför att långa intervall mellan avfrostningar kan tillåtas. Placering Utedelen placeras där det är mest lämpligt. Köldbärarsystemet är i standardutförande dimensionerat för en total ledningsdragning på 2 x…

 • Qvantum LB4

  Qvantum LB4

  Figur 1. Princips kylkrets med V.L.l.P. Vapor & Liquid Injection Power. Figur 2. Förändring i värmefaktor som funktion av framledningstemperatur. Figur 3. Förändring i värmeeffekt som funktion av framledningstemperatur QVANTUM QLC-STYRSYSTEM Qvantum LB4 är i standardutförande försedd med QLC-styrsystem. QLC står för Qvantum Logic Controller. Aggregatet styrs och manövreras via principen flytande kondensering eller med…