fbpx
Qvantum Factory in Åstorp

Varberg Energi kopplar upp Qvantum till flexibilitets­marknaden

Varberg Energi och värmepumpsproducenten Qvantum har en tid drivit ett framgångsrikt samarbetsprojekt. Nu har företagen kommit överens om att Qvantums värmepumpsfabrik i Åstorp, där bolaget tillverkar nästa generations värmepumpar, blir en del av Varberg Energis tjänst Nätflex.

Samarbetet omfattar i nästa steg att värmepumparna som produceras vid fabriken också kan bli uppkopplade till samma tjänst – en funktion som Qvantum marknadsför under varumärket flexready.

Varberg Energi är ett framåtlutat och innovativt energibolag som har visionen, drivkraften och förmågan att verkligen genomföra förändringar i energimarknaden, säger Maria Malm Skarin, Försäljningschef Sverige och ansvarig för flexibilitetstjänster på Qvantum. 

– Det framgångsrika samarbetet mellan Qvantum och Varberg Energi visar att vi tillsammans kan driva positiv förändring.

Idag finns det mer än 1 miljon värmepumpar installerade i Sverige, vilket motsvarar effekten av cirka 10 kärnkraftverk. Nästa generations värmepumpar är bättre för energisystemet och sparar pengar för villaägarna. Värmepumpsbranschen har länge levererat värmepumpar som endast belastat elnätet. Qvantums nya värmepumpsplattform har förändrat designen på värmepumpen så att den även kan användas som ett termiskt batteri och därmed flytta energilaster i tiden. Genom det samarbete som Varberg Energi och Qvantum etablerat kan Qvantum som värmepumpsproducent nu ta ansvar för att hjälpa elnätet genom att även koppla upp värmepumpar mot Svenska kraftnäts marknad för stödtjänster. 

Varberg Energi kopplar upp sig till Qvantum iQflex

Qvantum börjar med att koppla upp sin fabrik i Åstorp. Anläggningen har idag laddstolpar för elbilar, solceller, värmepumpar, termiska batterier och inom kort även elektriska batterier. Fabriken blir uppkopplad genom att Qvantums egenutvecklade plattform iQflex integreras med Varberg Energis plattform Nätflex och på så vis kan flexibilitet hos energiresurser i fabriken hjälpa till att stabilisera elnätet.

Nästa generations värmepumpar från Qvantum är från grunden designade för att kunna bli aktiva noder i elnätet. Qvantums nya värmepumpsplattform är framtidssäkrad och designad för HP2G funktionalitet (Heat Pump To Grid) vilket innebär att de kan kopplas upp mot flera av de nya energimarknaderna. Genom en patentsökt ny lösning omvandlas varmvattentanken till ett termiskt batteri som kan användas för att ytterligare öka flexibiliteten. 

– Det är tydligt att Qvantum har hälften av sitt DNA från energibranschen och hälften från värmepumpsbranschen. De utgår ifrån energisystemet i stort när de utvecklar sina produkter, vilket är nödvändigt när vi behöver ha tempo i energiomställningen, säger Patrik Björklund, Försäljningschef Varberg Energi.

Varberg Energi går i täten och är bland de första i världen att erbjuda värmepumpar för delaktighet i framtidens energisystem. Med flexibla användare kan elnätet användas smartare. Det innebär plats för mer förnybar energiproduktion och mer konsumtion, utan att det nödvändigtvis behöver driva stora investeringar i elnätet. 

– I framtidens energimarknad blir flexibilitet viktigare än mängden energi som används, fortsätter Björklund. 

– Framväxten av flexibilitetsmarknader är en viktig del av denna förändring och värdet för elnäten att kunna styra värmepumpar är mycket stor.

Fredrik Rosenqvist
CEO