fbpx
Qvantum förvärvar högteknologisk tillverkningsanläggning från Electrolux med en framtida produktionskapacitet på en miljon värmepumpar per år

Qvantum förvärvar högteknologisk tillverkningsanläggning från Electrolux

Qvantum förvärvar högteknologisk tillverkningsanläggning från Electrolux med en framtida produktionskapacitet på en miljon värmepumpar per år

  • Qvantum förvärvarar högteknologisk tillverkningsanläggning i Ungern, strategiskt belägen i den europeiska ”värmepumpsdalen”, från det ledande globala vitvaruföretaget Electrolux Group.
  • Produktionskapaciteten ökar med en miljon elektriska värmepumpar årligen efter det att ombyggnaden av anläggningen är klar, vilket gör Qvantum till en av de största tillverkarna i Europa
  • Stärker Qvantums position när det gäller att minska koldioxidutsläppen och elektrifiera tätbebyggda områden och städer över hela Europa genom att tillhandahålla elektriska värmepumpar som är smarta, lätta att installera och underhålla, och prisvärda till den breda allmänheten

Det snabbväxande värmepumpssystem- och teknikföretaget Qvantum tillkännager idag sitt tredje strategiska förvärv: Electrolux Group:s högteknologiska tillverkningsanläggning i Nyíregyháza, Ungern, med ett transaktionsvärde på EUR 38 miljoner.

I och med förvärvet av marken, byggnaden och viss produktionsutrustning tar Qvantum över ägandet inte bara av en modern fabriksanläggning utan också av avancerad produktionsteknologi, vilket gör att bolaget kan vidareutveckla R&D-kompetensen ytterligare. Anläggningen kommer att stegvis byggas om för att kunna producera elektriska värmepumpar och förväntas starta produktionen under andra halvåret 2024. Qvantum räknar med att anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på en miljon värmepumpar när de olika faserna i ombyggnationen är slutförda. Qvantum blir då en av de största tillverkarna i Europa. Produktionsanläggningen i Nyíregyháza är Qvantums tredje fabrik efter Limhamn och Åstorp i Sverige.

Vi är mycket glada över förvärvet, det handlar lika mycket om ett förvärv av teknik som av ökad kapacitet och att etablera Qvantum i den europeiska ”heat pump valley”. Med anläggningen som Electrolux har utvecklat, effektiv och med produktionsteknik och R&D i världsklass, kan vi snabbt förvandla produktionslinjen från kylprodukter till elektriska värmepumpar och accelerera vår produktionsvolym väldigt snabbt.

Detta kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för oss att uppfylla vår vision att erbjuda innovativa elektriska värmepumpar till rimliga priser till många. Man kan säga att vi demokratiserar värmepumpsmarknaden och samtidigt påskyndar den gröna energiomställningen i Europa”.

Fredrik Rosenqvist Qvantums VD

Marknaden för elektriska värmepumpar fortsätter att växa exponentiellt drivet av det ökade behovet av att minska koldioxidutsläppen i europeiska städer. Statistik från European Heat Pump Association visar att försäljningen 2022 låg på rekordnivåer med mer än tre miljoner värmepumpar (motsvarar en ökning på nästan 40 procent jämfört med föregående år). Marknaden förväntas växa ytterligare under de kommande åren och tack vare förvärvet i Ungern kommer Qvantum att ha en ledande position med både en kommersiell potential och möjligheten att positivt påverka energiomställningen.

Qvantums värmepumpsplattform har en avancerad teknik, är fullt ut digital med modulära enheter som både fungerar i enskilda hushåll och lokala energisystem. Tillsammans med en effektiv och optimerad tillverkningsprocess kommer företaget att vara en av de få som kan tillhandahålla både avancerade och prisvärda värme- och kyllösningar till en bredare målgrupp. Efter expansion i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har Qvantum fått de prestigefyllda utmärkelserna German Design Plus och British Renewable Energy Awards. Båda utmärkelserna uppmärksammar hållbarhetsperspektivet, det visuella och den smidiga funktionaliteten i värmepumpsplattformen.

Qvantum-teamet har bred europeisk kunskap om design och driftsättning, erfarenhet från ledande värmepumps- och energiföretag, och tillsammans mer än 500 års branscherfarenhet. I januari tillkännagav bolaget en Serie B kapitalrunda om EUR 42 miljoner (en av de största i Sverige hittills under 2023) med erkända investerare som Thomas von Koch (före detta VD för private equity-företaget EQT) och IMAS Foundation (en systerstiftelse till INGKA Foundation, ägare till INGKA Group som driver de flesta IKEA-varuhus globalt). Nyíregyháza-förvärvet har finansierats med fördubblade åtaganden från huvudinvesterarna i Qvantum.