fbpx
Maria Malm skarin står och pratar flexready värmepumpar

flexready: Värmepumpar som hjälper elnätet

Qvantum i sin nya skepnad är skapat av människor från både elnäts- och värmepumps­branscherna. Den kombinationen har skapat helt nya tankar – bland annat om hur värmepumpar kan användas för att stabilisera elmarknaden. Och därmed vara bra både för samhället i stort, miljön och villaägarens plånbok.

Alla Qvantums nya värmepumpar för villor är vad som kallas ”flexready®”. Det betyder att de är gjorda för att kunna vända elmarknadens svängningar till kundernas fördel.
– Alla har ju märkt hur elpriserna svänger kraftigt. Inte bara över tid, utan under ett och samma dygn, säger Maria Malm Skarin som är Sverigechef på Qvantum. Maria har ett förflutet på bland annat E.ON där hon arbetade med elnätsverksamheten.

flexready® värmepumpar hanterar elprissvängningarna

Svängningarna beror dels på att vi använder olika mycket el vid olika tider på dygnet, men också på att vi använder allt mer el från sol och vind. Det är energikällor som vi inte kan styra utan där tillgången till el helt styrs av vädret. Detta ger varierande priser men det gör det också svårt att dimensionera och hantera belastningen på elnätet

– Våra flexready värmepumpar hanterar detta på två sätt, berättar Maria.
– De har självlärande algoritmer som jämför husets beräknade behov med det kommande dygnets elpriser. På så sätt kan vattentanken fungera som vad man kallar ett termiskt batteri. Det vill säga att energi lagras i form av varmt vatten när elen är billig och sedan används energin när elen är dyrare.

Den som har solel kan göra en ännu bättre affär. När solen skiner och panelerna ger som mest energi får man också minst betalt för sin el. Genom att då använda den till att ladda sin värmepump med värme som kan användas när elen är dyr ger det mer förtjänst även här.

Tack vare att Qvantums flexready värmepumpar inte lagrar tappvatten i tanken utan värmer detta via en värmeväxlare så kan tanken “överladdas” ända upp till 90° och det gör att ännu mer energi kan lagras.

– Det sparar inte bara pengar utan även miljö eftersom det är när elen är dyr som de minst miljövänliga kraftverken behöver startas upp.

Stabilisera nätet

Den ökande andelen el från sol och vind skapar också en risk för svängningar i frekvensen på elnätet. Det gör att Svenska Kraftnät vill kunna styra både hur mycket el som går ut på nätet och hur mycket som tas ut från det. Idag kan den som har batterier därför tjäna pengar på att “hyra ut” dessa till Svenska Kraftnät då de kan hjälpa till att både ta emot och lämna ifrån sig energi. Beroende på vad elnätet behöver.

Qvantums värmepumpar är även de klara för detta steg. Genom att elpatronen är monterad i tanken som i sin tur är ett naturligt termiskt batteri kan den blixtsnabbt sättas igång när elnätet riskerar att få för mycket el som blir svårt att hantera.
– Det finns exempel på lokala elnätsbolag som erbjuder sina kunder stora rabatter om de låter nätbolaget styra elbilsladdare just för att avlasta nätet. Med vår teknik kan vi koppla ihop 1000-tals värmepumpar och erbjuda nätbolagen att sekundsnabbt öka eller minska förbrukning på tillsammans flera Megawatt. Då kan vi göra verklig skillnad.
– Qvantum sätter en ny standard – genom att sammanlänka två unika branscher skapar vi morgondagens energisystem.