fbpx

Privacybeleid Qvantum

Qvantum Industries AB en onze dochterondernemingen voldoen te allen tijde aan de toepasselijke privacywetgeving wanneer we persoonlijke gegevens verwerken. Wij geloven dat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is en streven ernaar om onze informatiebeheersystemen met respect hiervoor in te richten. Ons uitgangspunt is om niet meer persoonlijke gegevens te verwerken dan nodig is voor specifieke en legitieme doeleinden. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat opgeslagen persoonlijke gegevens correct zijn, dat ze worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn en dat ze worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. We hebben routines en werkmethoden om op een veilige manier met persoonlijke gegevens om te gaan. Het uitgangspunt is dat alleen mensen binnen onze organisatie die de persoonlijke gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren, er toegang toe hebben.

Verzamelde persoonlijke gegevens en de verwerking ervan

We moeten persoonlijke gegevens zoals naam, sofi-nummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer opslaan en verwerken die aan ons zijn verstrekt via contactformulieren op onze website of anderszins.

De persoonsgegevens worden verwerkt om maatregelen te nemen zoals het beantwoorden van vragen over onze producten en diensten, het aangaan of nakomen van overeenkomsten, het communiceren met klanten, leveranciers en partners, of het beheren van relaties met onze medewerkers. De persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing aan ontvangers in hun professionele rol, klant- en marktanalyses, uitnodigingen voor seminars, trainingen en andere professionele contacten met betrekking tot onze producten en diensten.

Bij het bezoeken van onze websites maken we gebruik van zogenaamde cookies. Cookies worden onder andere gebruikt om de bezoeker te identificeren als terugkerende bezoeker, om het gebruik van onze diensten te analyseren, om een profiel op te stellen van de interesses van bezoekers om relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites en om de bezoeker toegang te geven tot diensten van derden. De bezoeker krijgt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.

Wettelijke basis voor verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking hangt af van het type verwerking van persoonsgegevens dat we uitvoeren, wat een contract, belangenafweging, wettelijke verplichting of toestemming kan zijn. Informatie over de rechtsgrondslag in het specifieke geval wordt vermeld in de specifieke informatie die wordt verstrekt in verband met elke verzameling, bijvoorbeeld via voorwaarden van de overeenkomst, beschrijving van geleverde producten en diensten of informatie over cookies.

Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens niet langer op dan nodig is voor het doel van de verwerking. We verwijderen of anonimiseren persoonsgegevens als we hiertoe een verzoek ontvangen of als we ons ervan bewust worden dat de persoonsgegevens verouderd zijn. We verwijderen persoonlijke gegevens met betrekking tot relevante wettelijke verjaringstermijnen voor claims met betrekking tot klanten en leveranciers. In sommige gevallen moeten gegevens voor langere tijd worden bewaard, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Ons uitgangspunt is om persoonlijke gegevens niet door te geven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet of een overeenkomst. Ontvangers die relevant kunnen zijn, zijn andere bedrijven binnen onze groep of onze leveranciers op gebieden zoals IT, verzending en logistiek, technische service, financiën en marketing.

Normaal gesproken verwerken we alleen persoonlijke gegevens binnen de EU/EER. In bepaalde situaties kunnen persoonlijke gegevens echter worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EU/EER die een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens hebben.

Rechten van betrokkenen

De gegevensbeheerder is Qvantum Industries AB of de dochteronderneming die de respectieve persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Personen hebben het recht om contact met ons op te nemen voor informatie over de gegevens die we over de persoon hebben; om rectificatie of overdracht van gegevens te verzoeken; om te verzoeken dat we de verwerking beperken; om de verwijdering van gegevens te verzoeken, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking. Dit kunt u het gemakkelijkst doen door contact met ons op te nemen op:

QVANTUM INDUSTRIES AB
LETTER OR VISIT: JI-TE GATAN 7, 265 38 ÅSTORP
TELEPHONE: +46 10 332 00 50
EMAIL: INFO@QVANTUM.COM

Als iemand ontevreden is over onze verwerking van persoonlijke gegevens, heeft hij/zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Protection Authority of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.