fbpx
Nu gör vi värmepumpar till en del av lösningen för att stabilisera elnätet

Czynimy pompy ciepła częścią rozwiązania dla stabilizacji sieci elektrycznej

Kiedy zakładaliśmy nowe Qvantum, naszym planem nigdy nie było po prostu zostanie kolejnym tradycyjnym producentem pomp ciepła. Chcieliśmy być częścią kompleksowego rozwiązania problemów energetycznych społeczeństwa. Za każdą pompą ciepła Qvantum stoi zespół ekspertów w dziedzinie technologii pomp ciepła, sieci elektroenergetycznych, ciepłownictwa i rozwoju oprogramowania. Większość z nich ma wieloletnie doświadczenie u gigantów branży. Teraz czas ujawnić nad czym pracowaliśmy – nasze pierwsze pompy ciepła wyruszają z fabryki w Szwecji. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwykłymi pompami ciepła, ale pod powierzchnią kryją się innowacje, które zmienią sposób, w jaki zarządzamy energią – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Społeczeństwo szybko się elektryfikuje, a produkcja energii z odnawialnych, ale nieprzewidywalnych źródeł, takich jak słońce i wiatr, staje się coraz większą częścią koszyka energetycznego. Jest to jeden z powodów, dla których ceny energii elektrycznej mogą ulegać bardzo nagłym wahaniom i to wymaga zupełnie nowych rozwiązań. Właśnie w tym miejscu pojawiają się nasze systemy pomp ciepła. Wysokie współczynniki COP już nie wystarczą, nawet jeśli pozostaje to podstawą dobrej pompy ciepła. Pompa ciepła musi także być w stanie magazynować energię i zarządzać nią w inteligentny sposób, nie tylko na potrzeby jednego gospodarstwa domowego, ale także regionu i całego społeczeństwa.

Naszym celem jest, aby każda pompa ciepła firmy Qvantum stała się znaczącą częścią systemu energetycznego. Odpowiednio bilansując zużycie energii elektrycznej w ciągu doby, może to faktycznie wpłynąć na cenę energii elektrycznej.

Magazyny ciepła

Nasze pompy ciepła działają jak magazyny ciepła – zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Magazyn ciepła to najprościej mówiąc dowolne urządzenie przechowujące energię w postaci ciepła. Wykorzystując nadwyżkę energii elektrycznej do magazynowania ciepła, można wyrównać skoki zużycia energii i pomóc obniżyć koszty. Można również stosować wszystkie typy akumulatorów o tak zwanej „syntetycznej bezwładności”. W stworzeniu bezwładności pomagającej zbilansować sieć energetyczną pompa ciepła może odegrać decydującą rolę.

W momencie kiedy energia elektryczna dostępna jest w niskiej cenie, pompy ciepła Qvantum można przeładować do 90°C, a następnie magazynować ciepło przez pewien czas. Co więcej, wszystkie nasze pompy ciepła są sterowane inwerterowo, co oznacza, że ​​moc wyjściową można zmieniać w sposób ciągły.


Wszystko to jest zawarte w pompach ciepła Qvantum bez żadnych dodatkowych kosztów. Steruje nim nasze inteligentne oprogramowanie, które uwzględnia szereg czynników, takich jak ceny prądu, temperatura, wiatr i słońce, a także profil użytkownika optymalizujący pracę pompy ciepła. Technologia ta pomaga nam efektywnie zarządzać magazynowaniem energii oraz zapewniać bardziej niezawodne i opłacalne wykorzystanie energii elektrycznej.

Pompy ciepła współpracują ze sobą

Wszystkie pompy ciepła Qvantum mogą ze sobą współpracować – albo za pośrednictwem naszego własnego oprogramowania, albo zewnętrznego poprzez otwarty interfejs API, a wtedy efekt staje się jeszcze silniejszy. Jeśli 1000 pomp ciepła wyłączy się, mówimy o kilku megawatach mniejszego zapotrzebowania na energię, co może mieć duże znaczenie dla miasta o zwiększonym obciążeniu energią elektryczną. Kiedy słońce lub wiatr pomagają w tworzeniu nadwyżki energii elektrycznej w sieci, nasze pompy ciepła mogą ją zaabsorbować, doładowując się z wyprzedzeniem na nadchodzące potrzeby energetyczne. Pomagając sieci energetycznej zarządzać zarówno szczytami, jak i dolinami zużycia, tworzona jest zupełnie nowa gospodarka elektryczna. Kiedy nasze pompy ciepła pomagają pojedynczym gospodarstwom domowym pomagać sobie nawzajem to właściwie pomagają całemu społeczeństwu.

Wszyscy stoimy przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Nie możemy się doczekać, aby zająć się nimi wspólnie z Państwem.