QVANTUM QE

frånlufts­värmepump

  • Effektstorlekarna 6 kW med inverterstyrning uppfyller hemmets komfortbehov.
  • Omedelbart tappvarmvatten för både komfort och effektivt förebyggande av legionella.
  • Framtidssäker uppkoppling.
  • Smidig installation tack vare låg vikt och kompakt design.

För mer information – kontakta våra säljare på telefon:
+46 10 332 00 54 eller mail: sales@qvantum.com

Qvantum – All in One

ALL-IN-ONE

Integrerad värme, ventilation, värmeåtervinning & varmvatten

Qvantum Universal Corrosion protect

Universalt
korrosions­skydd

Branschstandard – motverkar legionella

Qvantum Cloud

Q CLOUD

Öppet API & smarta algoritmer – integrerad uppkoppling

Qvantum QE

Qvantum QE är en energieffektiv frånluftsvärmepump för värme, kyla, ventilation och varmvatten. Värmepumpen är inverterstyrd och har en integrerad bufferttank. Qvantum QE hämtar sin energi från den utgående ventilationsluften och anpassar sig automatiskt till husets komfortbehov vilket minimerar energikonsumtionen.

Med hjälp av värmen från den integrerade bufferttanken produceras tappvarmvatten omgående. Den momentana varmvattenproduktionen säkerställer att branschstandarden uppfylls och undanröjer effektivt risken för legionella. Värmepumpen kan därför installeras oberoende av vattenkvalitet.

Qvantum QE finns i effektstorlekarna 4 respektive 6 kW och lämpar sig för bostadsytor upp till ca 200 m2 . Värmepumpen har en kompakt och flexibel design som gör den lätt att installera, både vid nybyggnation och vid byte av en befintlig frånluftsvärmepump. Ett pedagogiskt användargränssnitt tillsammans med den låga ljudnivån gör QE till en tillgång för alla hem.

Ladda ner information

QE Nyhetsblad

Upp­gradering vid utbyte! 

Tidigare var konventionella frånlufts­värmepumpar med låg effekt på kompressorn vanliga. De var rätt på sin tid, då vi hade låga och jämna elpriser. Men i takt med att vinter­elpriserna har stigit har dessa värmepumpar blivit allt dyrare i drift.

Qvantum erbjuder därför endast frånlufts­värmepumpar med varvtals­reglerad kompressor. Dessa har betydligt högre effekt än konventionella värmepumpar, vilket minimerar användningen av elpatronen under vintern. Att vid utbyte uppgradera från en konventionell frånlufts­värmepump till en varvtals­reglerad Qvantum-värmepump är en bra affär. Merkostnaden är ofta återbetald innan garantitiden är slut, och därefter har du många år kvar med betydligt lägre elräkningar.

OBS! Var noga med att be installatören kontrollera avlufts­kanalens isolering. Även om kravet på isolering är detsamma idag som när den befintliga värmepumpen installerades, kommer luften i kanalen att bli kallare. En felaktigt utförd isolering kan leda till kondensutfällning

Se exempel och räkna på din ungefärliga återbetal­ningstid