fbpx

Vi är en grupp människor som tänker annorlunda, har en passion för entreprenörskap och strävar efter att behålla en platt organisation där vi alla förväntas göra skillnad. Vi tror på att göra det omöjliga möjligt tillsammans – genom att bygga på varje individs personliga styrkor. Vårt mål är att förändra hur städer i Europa värms upp och kyls ner, vill du forma framtiden tillsammans med oss?

Vår värld befinner sig mitt i en energiomställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. Vi på Qvantum har utvecklat en lösning för att tackla en svår utmaning som ingen har lyckats lösa tidigare – hur man möjliggör för de många människorna i storstäderna att leva ett liv utan beroende av fossila bränslen för värme och kyla. Vi har utvecklat ett brett sortiment av smarta värmepumpslösningar för nästa generations värme- och kyltekniker, byggda bla på modern mjukvara. Produkterna passar för allt från mindre lägenheter till stora fastighetskomplex och hela bostadskvarter.

Qvantum, med över 30 års erfarenhet av värmepumpar, har nyligen påbörjat en spännande och omfattande tillväxtresa när ett antal entreprenörer med lång erfarenhet från både värmepumpsindustrin och energibranschen, förvärvade bolaget. Vi är idag över 250 anställda, lokaliserade i flertalet europeiska länder, och vi fortsätter växa i rask takt. Med fabriker i Limhamn, Åstorp och i Ungern förväntas Qvantum bli en av de ledande aktörerna inom sitt segment i Europa.
Vi erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter, en inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar professionell- och personlig utveckling tillsammans med dynamiska och framåtblickande teamkollegor. Qvantum erbjuder är möjligheten att arbeta flexibelt, både hemifrån och på kontoret och detta är en unik möjlighet att få ta del av en spännande tillväxtresa!

Som produktioncontroller på Qvantum, kommer du att spela en central roll i att säkerställa en effektiv och välkoordinerad produktionsprocess. Ditt ansvar kommer att omfatta framtagande och uppföljning av KPI:er, datainsamling och analys, rapportering, och skapande av månadsrapporter för att optimera produktionsflödet och upprätthålla hög kvalitet.

Arbetsuppgifter

 • Skapa månadsrapporter som sammanfattar produktionsresultat, inklusive KPI:er och nyckeltal.
 • Utveckla och följa upp KPI:er för att mäta produktionsprestanda och effektivitet.
 • Använda månadsrapporter och KPI-data för att identifiera trender och möjliga förbättringsområden.
 • Bidra till säkerställandet av en optimal lageromsättning och minimera överflödigt lager.
 • Samla in produktionsdata och skapa rapporter för att utvärdera produktionsprestanda och effektivitet.
 • Analysera data för att identifiera möjliga effektiviseringar.
 • Utvärdera produktionskostnader och bidra till att minska onödiga utgifter.
 • Delta i kontinuerliga förbättringsprojekt och initiera processoptimeringar.
 • Utföra kostnadsanalyser och ROI-beräkningar för föreslagna förbättringsåtgärder.
 • Samarbeta nära med produktionschef, teamledare och andra avdelningar för att säkerställa en smidig produktionsprocess.
 • Kommunicera produktionsframsteg och eventuella problem till relevanta parter.
 • Delta i möten för att diskutera produktionsstrategier och förbättringsinitiativ.
 • En relevant examen inom ekonomi eller en besläktad disciplin.
 • Erfarenhet av produktioncontrolling eller liknande arbetsuppgifter inom en tillverkningsmiljö, gärna värmepumpar.
 • Erfarenhet av att arbeta med produktionsplaneringssystem. Erfarenhet av Monitor är en fördel.
 • God förmåga att jobba i många olika teamkonstellationer men kan även arbeta självständigt.
 • God förmåga att kommunicera med många olika kolleger i olika funktioner i en dynamisk miljö.
 • Starka analytiska och problemlösningsförmågor.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntlig.

För att trivas i den här rollen tror vi att du uppskattar uppskalningsfasen som vi befinner oss i, där flexibilitet behövs i kombination med en stark drivkraft att etablera systematiska arbetsflöden och implementera nya verktyg och metoder. Du har ett långsiktigt perspektiv och värdesätter både att arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor över hela Europa.

Kontakta oss gärna på petter.renberg@qvantum.com om du vill veta mer, eller välkommen att skicka in din ansökan till oss direkt.