Qvantum VS

  • Varvtalsreglering vilket innebär att värmepumpen steglöst kan reglera värmeeffekten efter aktuellt behov
  • Designad för minimal ljudnivå
  • Upp till 65 °C på sekundärsidan
  • Värmekapacitet upp till 79 kW per enhet
Qvantum VS