Qvantum RSᵉ

  • Passar för äldre byggnader där höga framledningstemperaturer krävs vid maxlast
  • Köldmedia R-513A med GWP 573 (AR5)
  • Designad för minimal ljudnivå
  • Min / Max temperatur på brine -10/25 °C och 5/35 °C för vatten
  • Upp till 74°C på sekundärsidan
  • Värmekapacitet upp till 96 kW per enhet
Qvantum RSe