Qvantum LB4

  • Indirekt värmepump med Economizer. Qvantum LB4 har en kylkrets med både economizer och vätskeinsprutning vilket medför en ökad värmeeffekt och en ökad värmefaktor (COP)
  • Designad för minimal ljudnivå – Inomhusplacerad kompressor vilket ger en betydligt tystare utomhusdel
  • Flexibel placering av utomhusdel tack vare brinebaserad köldbärare
  • Upp till 65 °C på sekundärsidan, ner till en utomhustemperatur på -20 °C
  • Värmekapacitet upp till 165 kW per enhet
Qvantum LB4 Heat Pump