Qvantum KVP

Lämplig för kommersiella fastigheter där det finns behov av samtida värme och kyla.

  • Genom balansering av samtida värme och kylabehov används frikyla/frivärme, vilket ökar effektiviteten
  • Termisk lagringstank för både värme och kyla
  • Balansering av överskott av värme- och kylaflöden genom en extern fläktenhet
  • Upp till 65 °C på sekundärsidan
  • Värmekapacitet upp till 165 kW per enhet
Qvantum KVP Heat pumps