fbpx

Product Type: Frånluft

  • Qvantum QE

    Qvantum QE

    Upp­gradering vid utbyte!  Tidigare var konventionella frånlufts­värmepumpar med låg effekt på kompressorn vanliga. De var rätt på sin tid, då vi hade låga och jämna elpriser. Men i takt med att vinter­elpriserna har stigit har dessa värmepumpar blivit allt dyrare i drift. Qvantum erbjuder därför endast frånlufts­värmepumpar med varvtals­reglerad kompressor. Dessa har betydligt högre effekt…