fbpx

Qvantum KVP

Pompy ciepła powietrze/woda

Q48-192KVP
Powietrze/woda 41–163 kW

 • Wykorzystanie darmowego chłodzenia/grzania generowanego podczas bilansowania równoległego zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie, w celu zwiększenia wydajności.
 • Zasobniki do magazynowania ciepła i chłodu.
 • Bilansowanie zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie za zewnętrznej chłodnicy wentylatorowej.
 • Do 65°C po stronie górnego źródła.
 • Wydajność do 165 kW na jednostkę.

Qvantum KVP Heat pumps
Qvantum – All in One

WYSOKA SPRAWNOŚĆ

Wysoki współczynnik COP oraz wydajność w całej kopercie pracy

Qvantum QCloud

CICHA PRACA

Dowolny montaż jednostek zewnętrzych pozwala unikać hałasu

Qvantum QCloud

ZOBOWIĄZANIE Qvantum

Zapewniamy wsparcie techniczne w całym cyklu życia produktu

Qvantum KVP Heat pumps

Qvantum KVP
Wysoce wydajna powietrzna pompa ciepła powietrze/woda

Seria Qvantum KVP jest znajduje zastosowanie, gdy występuje jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie. Odprowadza nadwyżkę ogrzewania lub chłodzenia za pomocą jednostki powietrza zewnętrznego, tzw. dry-coolera. Zewnętrzną chłodnicę wentylatorową można również zastąpić na przykład rozwiązaniem ze studnią głębinową.

SYSTEM V.L.I.P. Z EKONOMIZEREM I MOCĄ WTRYSKU CIECZY

Pompy ciepła Qvantum KVP są wyposażone zarówno we wtrysk pary, jak i cieczy, gdzie głównie pracuje w trybie wtrysku pary (V.I.P.), co oznacza, że ​​wraz ze wzrostem współczynnika efektywności COP wzrasta moc ciepła. Podczas procesu sprężania temperatura gazu ulega obniżeniu, dzięki czemu można uzyskać wyższą temperaturę zasilania.


 • W kroku 1 czynnik chłodniczy z parownika jest zasysany w taki sam sposób, jak w normalnym obwodzie chłodniczym.

 • W etapie 2 gaz sprężony w etapie 1 jest uzupełniany nowym, zimnym gazem z ekonomizera (schładzacza).


Urządzenie może zapewnić temperaturę zasilania do 65°C. Zatem dzięki systemowi V.I.P.:

 • można osiągnąć wyższą temperaturę zasilania – moc grzewcza wzrasta wraz ze wzrostem temperatury zasilania

 • uzyskuje się zwiększoną sprawność i współczynnik COP


Zasilanie wtrysku cieczy (L.I.P.) służy do ochrony sprężarki przed przegrzaniem przy bardzo niskich temperaturach parowania. Przejście pomiędzy V.I.P. i L.I.P. odbywa się automatycznie w oparciu o nastawy fabryczne.

Materiały do pobrania:

Ulotka_QVANTUM- Przemysłowe

Główny obieg czynnika chłodniczego z wtryskiem pary i cieczy V.L.l.P..

Zmiana współczynnika efektywności w funkcji temperatury zasilania.

Zmiana mocy grzewczej w funkcji temperatury zasilania.

System Sterowania Qvantum QLC

Qvantum KVP jest standardowo wyposażony w system sterowania QLC (Qvantum Logic Controller).. Urządzenie jest sterowane i obsługiwane na zasadzie kondensacji cieczy lub kondensacji substancji stałych/półstałych. Wszystkie parametry sterowania, takie jak krzywa grzewcza, temperatura ciepłej wody i ogrzewanie pomocnicze, są ustawiane za pomocą inteligentnego systemu sterowania. System sterowania QLC ma wbudowane wszystkie wymagane zabezpieczenia i funkcje bezpieczeństwa.

Systemem zarządza się za pomocą panelu dotykowego 5,7″ zamontowanego w pompie ciepła. Wszystkie parametry można ustawić za pomocą panelu. Na panelu wyświetlany jest dynamiczny schemat blokowy, na którym mierzone i kontrolowane są wszystkie temperatury i tryby pracy. System kontroli QLC rejestruje również temperatury i zdarzenia, co ułatwia konfigurację i analizę.

System komunikuje się poprzez Modbus TCP. W systemie znajduje się także serwer WWW, który umożliwia komunikację systemu sterowania QLC z przeglądarką internetową na komputerze PC lub telefonie komórkowym.

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie dynamicznych obrazów przepływu i rozszerzoną funkcjonalność sieciową.

Temperatura w systemie grzewczym jest kontrolowana zgodnie z wybraną krzywą grzewczą. Przygotowanie ciepłej wody, jeśli taka funkcja jest wymagana, odbywa się poprzez zawór przełączający.

W układach biwalentnych układ sterowania załącza w razie potrzeby i z opóźnieniem czasowym podgrzewacz pomocniczy . Podgrzewanie pomocnicze można wybrać tak, aby w pierwszym etapie „przejęło” przygotowanie ciepłej wody i w ten sposób przekierowało energię z pompy ciepła do systemu grzewczego.

System sterowania QLC może sterować maksymalnie 8 pompami ciepła sekwencyjnie z automatycznym wyrównywaniem czasu pracy pomiędzy różnymi pompami ciepła. Konfiguracja systemu sterowania QLC odbywa się przy uruchomieniu w zależności od wybranego rozwiązania systemowego oraz rodzaju i liczby pomp ciepła.

W razie potrzeby pompę ciepła można skonfigurować do sterowania za pośrednictwem zewnętrznego układu sterowania. Nastawy można zmieniać poprzez Modbus, tak aby sterowniki pomp były kontrolowane przez jeden sterownik główny. Istnieje również możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, aby pompy ciepła była w pełni kontrolowane zewnętrzny system sterowania. W tym przypadku system sterowania QLC jest wykorzystywany wyłącznie do funkcji alarmowych i zabezpieczających.

Przykładowe temperatury odczytywane przez Modbus *)
1: Pompa ciepła — wejście
2: Pompa ciepła — wyjście
3: Temperatura gorącego gazu pompy ciepła
4: Dolne źródło — wejście
5: Dolne źródło — wyjście
6: Zasilanie obiegu grzewczego
7: Temperatura zewnętrzna

*) Pełne informacje można znaleźć w opisie protokołu Modbus

Wszystkie wyjścia przekaźnikowe są również aktywne. W ten sposób można przesyłać stan pracy sprężarek, pomp, wentylatorów itp. sterowanych za pośrednictwem pompy ciepła.

Można odczytać i ustawić wartości zadane temperatury ciepłej wody oraz krzywą regulacji obiegu grzewczego. Z jednostki sterującej zaworu rozprężnego można monitorować aktualną temperaturę parowania, ciśnienie, przegrzanie i stopień otwarcia zaworu rozprężnego za pośrednictwem protokołu Modbus.

Screenshot

Główny schemat połączeń pomiędzy pompą ciepła, zbiornikiem ciepłej i zimnej wody oraz chłodnicą wentylatorową.

Screenshot

Główny schemat połączeń pomiędzy pompą ciepła, zbiornikiem ciepłej i zimnej wody, chłodnicą wentylatorową i dodatkowym modułem chłodniczym (dla Q123-Q192 KVP).

Screenshot

Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5,7 cala

Odszranianie

KVP wykorzystuje efektywny system odszraniania, który umożliwia wykorzystanie pompy ciepła nawet przy niskiej temperaturze. Jest aktywny tylko w razie potrzeby, gdy wilgoć zawarta w powietrzu zamarza na lamelach chłodnicy wentylatorowej.
Grubość lameli wynosi 0,25 mm, a podziałka lameli wynosi 5 mm. Rozstaw lameli wynoszący 5 mm umożliwia długie przerwy między rozmrażaniem.

Rozmieszczenie

Jednostka zewnętrzna jest umieszczona tam, gdzie jest najbardziej odpowiednia. Standardowa konstrukcja układu jest wymiarowana na całkowitą długość 2 x 25 metrów pomiędzy jednostką wewnętrzną pompy ciepła a chłodnicą wentylatorową. Jeśli wymagane są większe odległości, można zwiększyć wydajność pompy obiegowej.

ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Pompy ciepła Qvantum KVP są wyposażone w dwa elektroniczne zawory rozprężne, jeden dla obiegu parownika, drugi dla obiegu ekonomizera.

Zawory rozprężne posiadają własną elektroniczną jednostkę sterującą z wyświetlaczem pokazującym ciśnienie parowania, temperaturę, przegrzanie itp. dla obu obiegów. Za pośrednictwem protokołu Modbus zmienne te można przesyłać do nadrzędnego systemu sterowania.

Czynnik Chłodniczy

Wszystkie pompy ciepła Qvantum KVP wykorzystują czynnik chłodniczy R-407C.

OBIEG SOLANKI

Qvantum KVP ma rury wypełnione mieszaniną wody i czynnika niezamarzającego pomiędzy chłodnicą wentylatorową, a jednostką wewnętrzną. W większości przypadków stosuje się wodę + glikol etylenowy (45%), ale można również zastosować mieszaninę wody i metanolu. Jako czynnika niezamarzajacego nie można stosować etanolu i glikolu propylenowego.

POŁĄCZENIA RUROWE

Q48KVP ma przyłącza od góry i od tyłu, patrz rysunek Q-KVP-48-001.
Q65 – 96KVP mają przyłącza od góry i z tyłu, patrz rysunek Q-KVP-65-96-001
Q123 – 192KVP mają przyłącza z tyłu, patrz rysunki Q-KVP-123-144-001 i Q-KVP-123-144-001 .

KonstrukcjA

Urządzenie zbudowane jest na solidnej podstawie z ocynkowanych kątowników z obudową dźwiękochłonną, składającą się z malowanych proszkowo paneli z materiałem dźwiękochłonnym od wewnątrz. Górna płyta wykonana jest z aluminium. Górna i dolna obudowa również pokryte są materiałem dźwiękochłonnym. Podstawa osadzona jest na regulowanych gumowych nóżkach.

DOSTĘP

Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że wszystkie elementy wewnątrz pompy ciepła są łatwo dostępne po zdjęciu pokryw, zarówno w celu konserwacji, jak i wymiany.

OPCJE

Dostępne są następujące opcje:

 • Większy model pompy obiegowej ze względu na zwiększoną
  odległość pomiędzy pompą ciepła, a wężownicą.
 • Podłączenie QLC do sieci.
 • Skrzynka elektryczna zamontowana po lewej stronie
  urządzenia, patrząc od przodu.

Wyposażenie

Sprężarka

Wszystkie jednostki KVP są wyposażone w pełni hermetyczne sprężarki typu scroll, 3-fazowe 400V.

Q48KVP jest wyposażony w 1 sprężarkę.

Q65-96KVP są wyposażone w 2 sprężarki.

Q123KVP i Q144KVP są wyposażone w 3 sprężarki.

Q162KVP i Q192KVP są wyposażone w 4 sprężarki.

Obieg czynnika chłodniczego

Q48-144KVP są wyposażone w 1 obieg czynnika chłodniczego.

Q162KVP i Q192KVP są wyposażone w 2 obiegi czynnika chłodniczego.

Wymiennik ciepła

 • Parownik to zaizolowany wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej, . – Skraplacz to wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 • Ekonomizer to płytowy wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła do chłodzenia to
  zaizolowany wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła na gorący gaz (opcja) to
  płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennik ciepła do odszraniania/odprowadzenia ciepła to
  wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.

Pompy obiegowe

Pompa do skraplacza, montaż zewnętrzny

Pompa do parownika, montaż zewnętrzny

Pompa do chłodnicy wentylatorowej, montaż zewnętrzny

Pompa głównego obiegu chłodzenia,
montaż wewnętrzny

Pompa wtórnego obiegu chłodzenia,
montaż zewnętrzny

Pompa do obiegu odszraniania/odprowadzenia ciepła,
montaż wewnętrzny

Zawór  przełączający

Zawór przełączający obwodu odszraniania/odprowadzenia ciepła, montaż wewnętrzny

Zawór przełączający obiegu solanki, montaż wewnętrzny

Zawór przełączający pierwotnego obiegu chłodzenia, montaż wewnętrzny

Moduł

W modelach Q123-192KVP wymienniki ciepła, pompy obiegowe i zawory sterujące do chłodzenia i odszraniania/odprowadzenia ciepła są umieszczone w oddzielnym module.

Obieg czynnika chłodniczego

 • Filtr osuszający
 • Wziernik ze wskaźnikiem wilgotności
 • Zawór elektromagnetyczny z wyposażeniem do zasilania wtryskiem cieczy (LIP)
 • Elektroniczne zawory rozprężne obiegu czynnika chłodniczego i ekonomizera (VIP)
 • Czujnik ciśnienia/temperatury
 • Sprzęt sterujący z wyświetlaczem (Modbus) dla obwodu głównego
 • Przetwornik ciśnienia
 • Presostat wysokiego i niskiego ciśnienia, reset ręczny – Zawory serwisowe do pomiaru ciśnienia czynnika chłodniczego
 • Zawory Rotalock
 • Urządzenia zabezpieczające ciśnienie, wysokie i niskie ciśnienie

TESTOWANIE

Urządzenia są uruchamiane testowo i kalibrowane w warunkach projektowych przy użyciu ClimaCheck.