fbpx

Polityka Prywatności

Qvantum Industries AB i nasze spółki zależne przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących prywatności przez cały czas przetwarzania danych osobowych. Wierzymy, że ochrona danych osobowych jest ważna i staramy się projektować nasze systemy zarządzania informacjami z poszanowaniem tego. Naszym punktem wyjścia jest nieprzetwarzanie większej ilości danych osobowych, niż jest to konieczne do konkretnych i uzasadnionych celów. Staramy się zapewnić, że przechowywane dane osobowe są prawidłowe, że są usuwane, gdy nie są już potrzebne i że są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Dysponujemy procedurami i metodami pracy umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych w bezpieczny sposób. Punktem wyjścia jest to, że tylko osoby w naszej organizacji, które potrzebują danych osobowych do wykonywania swoich zadań, powinny mieć do nich dostęp.

Gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie

Musimy przechowywać i przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres, adres e-mail i numer telefonu przekazane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób.

Dane osobowe są przetwarzane w celu podejmowania działań, takich jak odpowiadanie na zapytania dotyczące naszych produktów i usług, zawieranie lub wypełnianie umów, komunikowanie się z klientami, dostawcami i partnerami lub zarządzanie relacjami z naszymi pracownikami. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu skierowanego do odbiorców w ich roli zawodowej, analiz klientów i rynku, zaproszeń na seminaria, szkoleń i innych kontaktów zawodowych dotyczących naszych produktów i usług.

Używamy tak zwanych plików cookie podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Pliki cookie są wykorzystywane między innymi w celu identyfikacji odwiedzającego jako powtarzającego się, analizowania korzystania z naszych usług, tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających, aby móc wyświetlać odpowiednie reklamy na innych stronach internetowych i zapewnić odwiedzającemu dostęp do usług stron trzecich. Odwiedzający ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania zależy od rodzaju przetwarzanych przez nas danych osobowych, którymi mogą być umowa, wyważenie interesów, obowiązek prawny lub zgoda. Informacje o podstawie prawnej w konkretnym przypadku znajdują się w konkretnych informacjach dostarczanych w związku z każdym zbiorem, np. poprzez warunki umowy, opis dostarczanych produktów i usług lub informacje o plikach cookie.

Okres przechowywania

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania. Usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe, jeśli otrzymamy takie żądanie lub jeśli dowiemy się, że dane osobowe stały się nieaktualne. Usuwamy dane osobowe w odniesieniu do odpowiednich ustawowych okresów przedawnienia roszczeń w stosunku do klientów i dostawców.  W niektórych przypadkach dane mogą wymagać przechowywania przez dłuższy czas, na przykład do celów księgowych.

Przekazywanie danych osobowych

Naszym punktem wyjścia jest nieprzekazywanie danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub umowy. Odbiorcami, którzy mogą być istotni, są inne spółki w ramach naszej grupy lub nasi dostawcy w obszarach takich jak IT, spedycja i logistyka, usługi techniczne, finanse i marketing.

Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na terenie UE/EOG. Jednak w niektórych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza UE/EOG, którzy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Administratorem danych jest Qvantum Industries AB lub spółka zależna, która gromadzi i przetwarza odpowiednie dane osobowe.  Osoby mają prawo do skontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o posiadanych przez nas danych dotyczących danej osoby; do żądania sprostowania lub przeniesienia danych; do żądania ograniczenia przetwarzania; do żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Najłatwiej to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem:

QVANTUM INDUSTRIES AB
LETTER OR VISIT: JI-TE GATAN 7, 265 38 ÅSTORP
TELEPHONE: +46 10 332 00 50
EMAIL: INFO@QVANTUM.COM

Jeśli ktokolwiek jest niezadowolony z przetwarzania przez nas danych osobowych, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.